1

Bài báo “Anh ta kiếm được một triệu đô đầu tiên năm 26 tuổi”

Viết vào ngày 27/09/2001. Chủ đề: Cuộc sống, Thành công.

Báo The Newspaper, 27/9/2001 Anh ta kiếm được một triệu đô đầu tiên năm 26 tuổi. Thầy cô biết anh ta có năng lực nhưng lại lười biếng. Còn anh thì nghĩ rằng việc học chẳng hứng thú gì. Adam Khoo ...

Xem chi tiết...