3

Làm việc nhóm hiệu quả để thành công

Viết vào ngày 31/01/2007. Chủ đề: Kĩ năng, Thành công.

Mặc dù tôi đã viết cuốn sách “Bí Quyết Tay Trắng Làm Nên Bạc Tỉ” nhưng thực ra chẳng có thứ gì gọi là triệu phú “tự-tay-làm-nên”. Bạn thấy đấy, tôi thực sự là một triệu phú một-nhó...

Xem chi tiết...