10

Giải pháp hoàn hảo cho những em nhỏ hư hỏng và lười biếng

Viết vào ngày 19/02/2007. Chủ đề: Cách sống, Cuộc sống, Kĩ năng.

Tôi thích một số lời bình trong bài viết gần đây của mình. Vâng, tôi đồng ý rằng thật đáng buồn khi có những bạn nhỏ hư hỏng và cư xử không đúng mực. Và tôi cũng hoàn toàn đồng ý rằng cha...

Xem chi tiết...