9

Khoá học Patterns of Excellence (Những Mô Thức Thành Công)

Viết vào ngày 1/01/2008. Chủ đề: Thành công.

"Chương trình độc nhất đã giúp hàng ngàn người phá bỏ những rào cản trong nhiều năm và đạt được những thành công đặc biệt ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống" Để đạt được thàn...

Xem chi tiết...