17

“Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!” là quyển sách đang bán chạy tại Việt Nam

Viết vào ngày 6/03/2008. Chủ đề: Thành công, Việt Nam.

Bài viết này xin dành tặng cho hai người bạn đặc biệt, Kenny Tran (Trần Đăng Khoa) và Katie (Uông Xuân Vy), những người đã biến cuốn sách đầu tiên của tôi “Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế!” trở t...

Xem chi tiết...
12

Bạn có tin chính mình không?

Viết vào ngày 3/03/2008. Chủ đề: Cách sống, Kinh doanh, Thành công.

Tôi đặt ra câu hỏi “Bạn có tin chính bạn không?” bởi vì đây chính là một trong những câu hỏi quan trọng nhất sẽ quyết định việc bạn sống một cuộc sống thành công hay tầm thường. Bạn th...

Xem chi tiết...