3

Tấm vé số cuộc đời

Viết vào ngày 12/01/2009. Chủ đề: Cuộc sống.

Rất nhiều người tôi gặp than thở rằng họ không may mắn tí nào bởi vì họ chẳng bao giờ thành công và giàu có như mong muốn. “ Nếu tôi may mắn hơn một chút, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn và tôi s...

Xem chi tiết...
2

Bạn ra giá bao nhiêu cho 10 năm cuộc đời mình?

Viết vào ngày 2/01/2009. Chủ đề: Bản thân, Cuộc sống, Thành công.

Vì một vài lí do lạ lùng nào đó, câu hỏi triết lí này bất thình lình nảy ra trong đầu tôi khi tôi đang tắm và khiến tôi phải suy nghĩ thật nhiều. Thế là tôi quyết định nói về nó trong bài này....

Xem chi tiết...