0

Bài báo “Đầu tư phóng khoáng, chi tiêu khôn ngoan”

Viết vào ngày 22/02/2009. Chủ đề: Cách sống, Kinh doanh, Thành công.

Báo Sunday Times (Phiên bản cuối tuần của Straits Times) - 22/02/2009 Đầu tư phóng khoáng, chi tiêu khôn ngoan Nhà sáng lập của AKLTG ảnh hưởng từ cha mình cách làm giàu. Mặc dù là một triệu phú kiêm di...

Xem chi tiết...