17

Không bao giờ là quá muộn để theo đuổi giấc mơ của bạn

Viết vào ngày 12/06/2012. Chủ đề: Bản thân, Cuộc sống, Thành công.

Bạn có hay không những giấc mơ thời thơ ấu? Đã có lúc nào bạn cảm thấy mình muốn làm một việc gì đó nhưng bố mẹ hay bạn bè nói rằng điều đó không khả thi hay không thể làm được? Bạn c...

Xem chi tiết...