0

Não bạn đang lập trình tư duy THÀNH CÔNG hay THẤT BẠI

Viết vào ngày 23/03/2016. Chủ đề: Thành công.

 Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao 1 số người luôn bị ám ảnh bởi những tư duy tiêu cực, thường rơi vào trạng thái cảm xúc tồi tệ như trầm cảm, nghi ngờ? Tuy nhiên bản thân những người đó v...

Xem chi tiết...