0

NHÂN QUẢ – QUY LUẬT SẮT VÀ QUYỀN LỰC NHẤT CỦA VŨ TRỤ

Viết vào ngày 9/06/2016. Chủ đề: Thành công.

“Nhân quả tuần hoàn” là “quy luật sắt của vũ trụ”, bất biến theo dòng thời gian qua bao thế kỷ. Nó chi phối vạn vật, tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới mọi sự kiện, bất kỳ ai, bất...

Xem chi tiết...
0

8 BÍ MẬT CỦA NHỮNG BỘ NÃO TƯ DUY TRIỆU PHÚ

Viết vào ngày 8/06/2016. Chủ đề: Thành công.

Có nhiều con đường khác nhau đi đến sự giàu có nhưng có những giá trị cốt lõi mà hầu hết những người giàu đều ít nhiều ý thức thực hiện nó. Đó chính là bí mật của những người giàu, c...

Xem chi tiết...