0

7 Bước huấn luyện nhân viên hiệu quả

Viết vào ngày 20/12/2016. Chủ đề: Kĩ năng, Thành công.

Nhiều nhà tuyển dụng chỉ đánh giá nhân viên qua báo cáo năng lực hàng năm. Tuy nhiên, việc đánh giá nhân viên mỗi năm một lần không đủ để theo dõi chất lượng làm việc cũng như cải thiện năng ...

Xem chi tiết...
0

7 ĐÒN TẤN CÔNG CHÍ MẠNG VÀO HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA

Viết vào ngày 14/12/2016. Chủ đề: Cách sống, Thành công.

Có rất nhiều tranh cãi xung quanh việc làm thế nào mà một người có thể trở nên hạnh phúc. Trên thực tế, trong hai thập kỷ gần đây, một trường khái niệm hoàn toàn mới đã được thành lập xung ...

Xem chi tiết...
0

Khi IQ, EQ là không đủ!

Viết vào ngày 12/12/2016. Chủ đề: Kĩ năng, Thành công.

Mihly Csìkszentmihlyi là một nhà tâm lý học nổi tiếng về công trình nghiên cứu mối liên hệ giữa cảm xúc và hiệu quả làm việc. Ông yêu cầu tất cả người tham gia nghiên cứu ghi lại những sắc th...

Xem chi tiết...
0

9 CÁCH ĐỂ THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

Viết vào ngày 10/12/2016. Chủ đề: Kĩ năng, Thành công.

Josh không chỉ xây dựng lại văn hoá cho toàn công ty mà còn tạo ra được những nhóm làm việc chăm chỉ và say mê nhất, góp một phần không nhỏ cho sự tăng trưởng của toàn công ty. Ilya Pozin là một ...

Xem chi tiết...
2

5 câu chuyện khiến bạn cảm ngộ và khai sáng

Viết vào ngày 9/12/2016. Chủ đề: Thành công.

5 câu chuyện giản dị dưới đây ẩn chứa nhiều tầng nghĩa sâu sắc, và ở mỗi câu chuyện bạn đều có thể tìm thấy cách để sống an nhiên, trọn vẹn, cách để theo đuổi những điều đam mê trong...

Xem chi tiết...