LỊCH SỰ KIỆN


1. Khóa học BÍ QUYẾT LÃNH ĐẠO ĐỈNH CAO

Bí quyết gia tăng tầm ảnh hưởng để lãnh đạo hiệu quả

>XEM CHI TIẾT<<<

2. Hội thảo Bí Quyết Đầu Tư Tài Chính Chuyên Nghệp

>>XEM CHI TIẾT<<<

banner web cac loại

3. Hội thảo Bí kíp “PHẢN ĐÒN” lời nói không của khách hàng

>>XEM CHI TIẾT<<<

Hội thảo Bí kíp "PHẢN ĐÒN" lời nói không của khách hàng

 

4. Khóa học BÍ QUYẾT TAY TRẮNG THÀNH TRIỆU PHÚ

>>>XEM CHI TIẾT<<<

banner_ssmm-04