56

Sức mạnh duy nhất bạn cần

Viết vào ngày 11/08/2009. Chủ đề: Cuộc sống, Thành công.

Tôi thường nghe nhiều người than phiền rằng họ thiếu năng lực, sáng kiến, tài năng hoặc sức mạnh để làm chủ cuộc đời họ. “Tôi không có tiền!”, “Tôi không có thời gian”, “Tôi không đ...

Xem chi tiết...